Mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą

Gerbiami klientai,
Teisės aktų gidas informuoja, kad mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalioja 2019-01-01.

Šiuo pakeitimu mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą. Taip pat nustatyta, kad tokiu atveju supaprastintą apskaitą gali tvarkyti juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.

Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas)
„3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Supaprastintą apskaitą gali pasirinkti:
1) gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla;
2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais;
3) pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir užpraeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų.“

Įstatymo 10 straipsnis papildytas nauja 9 dalimi:

(10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas)
„9. Pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens supaprastintą apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.“

Pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, pasirinkusiems supaprastintą apskaitą, nustatyta dar viena lengvata: vietoje metinių finansinių ataskaitų rinkinio jie gali rengti metinę ataskaitą.

Ši lengvata įtvirtinta:

– asociacijoms (Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nuo 2019-01-01);
– labdaros ir paramos fondams (Labdaros ir paramos fondų įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

Pažymėtina, kad aukščiau minėtos lengvatos netaikomos viešosioms įstaigoms.

Šaltinis: http://www.tagidas.lt/2018060103/

 

Su artėjančiomis šventėmis, mielieji!

Mielieji/-osios,

viliamės, kad per šias šventes Jums pavyks bent kiek sustabdyti laiką ir rasti jo sau bei artimajam. Tegu šventinis šurmulys pasilieka užmaršty, susėdus visiems prie šv. Kūčių stalo. Siunčiam Jums mūsų šventinius palinkėjimus:

Įmonėms, turinčioms 20 ir daugiau darbuotojų

Gerbiami klientai,

informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui darbo tarybos tapo privalomos darbovietėse, kuriose vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, išskyrus atvejį, kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų. Tokiu atveju darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas darbo tarybai priskirtas funkcijas*.
*šaltinis – www.vdi.lt

Išsamią informaciją rasite čia>>

Papildomos galimybės Mano VMI

Gerbiami klientai,

Ar žinojote, kad Mano VMI I.MAS suteikia galimybę patiems reguliuoti filtrus (Svarba, prioritetai) informacijai iš I.SAF kryžminio sutikrinimo?

Tai galima padaryti per „Neatitikimų Nustatymai“ filtrą:

Vieta_kur_galima_rasti_neatitikimu_sarasa

 

Neatitikimu_sarasas
Neatitikimu_sarasas

 

Didinama minimali alga

Gerbiamieji,

 

Pagal vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. 814, nuo kitų metų sausio 1 d. didinama minimali alga iki 400 eurų bei minimalus valandinis atlygis – 2,45 euro. Išsamesnę informaciją rasite čia: http://bit.ly/2xOov8f 

Pasikeitimai gyventojų pajamų mokesčio įstatyme

Gerbiami klientai,

informuojame, kad pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimai (komentarai).

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktų komentarus.

Į GPM komentarą perkeltos nuo 2017-01-01 galiojančios Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo (2016-12-22 Nr. XIII-170) nuostatos.

Minėtu įstatymu apribotos GPM lengvatos įmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis ir gyventojo pensijų įmokoms į pensijų fondus.

Nustatyta, kad pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma negali viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį (anksčiau tokio ribojimo nebuvo), t.y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais gali susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2000×0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą. Taip pat lieka galioti ir apribojimas, kad bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Taip pat nustatyta, kad nuo 2017-01-01 gyvybės draudimo išmoka neapmokestinama pajamų mokesčiu tik tokiu atveju, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties, dėl santuokos ar skyrybų arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat, jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

_________________

Informacijos šaltiniai:
www.vmi.lt. Teisės aktas: Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo (2017-09-25).