Pasikeitimai gyventojų pajamų mokesčio įstatyme

Gerbiami klientai,

informuojame, kad pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimai (komentarai).

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktų komentarus.

Į GPM komentarą perkeltos nuo 2017-01-01 galiojančios Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo (2016-12-22 Nr. XIII-170) nuostatos.

Minėtu įstatymu apribotos GPM lengvatos įmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis ir gyventojo pensijų įmokoms į pensijų fondus.

Nustatyta, kad pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma negali viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį (anksčiau tokio ribojimo nebuvo), t.y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais gali susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2000×0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą. Taip pat lieka galioti ir apribojimas, kad bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Taip pat nustatyta, kad nuo 2017-01-01 gyvybės draudimo išmoka neapmokestinama pajamų mokesčiu tik tokiu atveju, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties, dėl santuokos ar skyrybų arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat, jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

_________________

Informacijos šaltiniai:
www.vmi.lt. Teisės aktas: Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo (2017-09-25).